MESAJLARIM
Müslümanlar birbirlerine merhamet etmeyi öğrenemedikleri müddetçe, dünyanın her yerinde müslümanlara zulmeden küfür güçlerinden de merhamet bekleyemezler.
Şimdi Vaatleri Tutma Vakti // (Faruk Köse)

Facebook da paylaş   Google da paylaş   Twitter da paylaş

03.11.2015

Tükeniyor denilirken yeniden tek başına iktidar olmayı başaran Ak Parti, seçmenden aldığı bu avansı çok iyi kullanmak zorunda. Bunun için seçmeni yayına çektiği vaatlerini aksatmadan, geciktirmeden ve kapsamını daraltıp içini boşaltmadan yerine getirmek durumunda.

Vaatlerin önemli bir kısmını seçim sonrasında Davutoğlu’nun yaptığı “balkon konuşmasının içeriği” oluşturuyor. Dünkü (2 Kasım 2015) yazıda buna değinmiştim. Vaatlerin diğer önemli bölümünü ise “seçim öncesi verilen vaatler” teşkil ediyor. Şimdi bunlardan bazılaranı hatırlayalım.

Emeklilere söz verilen “aylık 100 TL ek destek”, Kasım maaşlarına eklenerek hemen verilmeli. Yine, “esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi”, Kasıy itibariyle söz verildiği üzere tamamen kaldırılmalı. “Esnaftan yıllık 8 bin liraya kadar verginin alınmaması” sözü için vergi dairelerine talimat gönderilmeli.

“Asgari ücret”, Kasım itibariyle söz verildiği gibi 1300 TL’ye çıkarılmalı. “Taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesi” için gereken çalışmalara hemen başlanmalı.

“Çiftçilere verilen sözler”in yerine getirilmesi için ön çalışmalar başlatılmalı. Bu kapsamda, “yemde ve gübrede KDV’nin kaldırıldığı” ilan edilmeli; “genç çiftçilere, proje karşılığı 30 bin TL karşılıksız hibe” ve “sera modernizasyonu için faizsiz kredi” çalışmaları derhal başlatılmalı.

Gençlere verilen “seçilme yaşı 18’e indirileceği” sözü için düğmeye basılmalı. Yine, “kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin TL’ye kadar proje karşılıksız maddi destek” verilmesi sözünü tutmak için çalışmalara başlanmalı. Bu kapsamda gençlere verilen “sınırsız ve ücretsiz internet erişimi” sözü hemen tutulmalı; “100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti” sözlerinin yerine getirilmesi için ise ön çalışma başlatılmalı. Hemen yapılacaklar arasında, “Genç-Des: Gençlere Destek Projesi”ne hayat vermek için çalışmalara başlanması, “gençlerde evliliğin teşviki için çeyiz hesabı projesi”nin ise hemen başlatılması lazım.

“Doğu’ya ve Güneydoğu’ya huzuru getireceğiz” söylemi kapsamında verilen “200 bin kişiye istihdam sağlanması” sözü için ilk adımlar atılmalı. “Engelli Yaşam Merkezleri” projesinin gerçekleştirilmesi için de çalışmalara başlanmalı.

Çok önemli olan “tüm okullara tam gün eğitime geçilmesi” vaadinin gerçekleştirilmesi için, okul ve derslik sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar derhal başlatımlmalı. Kurulması sözü verilen “Öğretmen Akademisi” için ise, öğretmenlerin meslek içi eğitimlerinin ve gelişmelerinin sürekliliğini sağlaması amacıyla çalışmalara hemen başlanmalı, buna ilişkin gerekli talimat verilmeli. “Meslek eğitiminin yeniden yapılandırılması”na yönelik çalışmalar ile “eğitim ve sınav sistemlerine ilişkin olarak, öğrencilerin kaderinin tek sınava bırakılmaması” sözleri için çalışmalar derhal başlanmalı. Yine, söz verildiği üzere, “öğrenci bursları artırılmalı.”

Sağlık alanında verilen, “sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda yeni düzenleme” yapılması ve “hastanelerin nitelikli yatak oranının yüzde 90’ın üzerine çıkarılması” sözünün yerine getirilmesi için de kollar sıvanmalı. Özellikle de, “yurt genelinde 56 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerinin kurulması” sözü için derhal harekete geçilmeli. Hele şu “milli aşı projesi” ise geciktirilmemeli ve artık Türkiye, kendi aşısını üretmeli.

“Özgürlük, eşitlik, adalet” üzerine kurulacağı sözü verilen “yeni anayasa” için kollar sıvanmalı ve bunun için “toplumun tüm kesimlerinden teklif hazırlamalarına dair resmi istek”te bulunulmalı. Anayasa yapılırken, kesinlikle “toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerleri”nin dikkate alınacağı ve en önemli kriterin bu olacağı deklare edilmeli. Bu kapsamda, söz verilen “Türkiye insan hakları kurumu ve kamu denetçiliği kurumunun daha da etkin kılınacağı” sözü de tutulmalı.

Söz verildiği üzere “özgürlük-güvenlik dengesi”nin korunması için, eski defterlerdeki bazı sayfalar kapatılarak yeni sayfalar açılmalı. Söz verilen “milli birlik ve kardeşlik projesi”nin ancak bu şekilde korunacağı unutulmamalı.

“Başkanlık Sistemi” ise net biçimde tanımlanmalı, bütün teferruatıyla topluma izah edilmeli. Başkanlık olacaksa, öyle “Mesika tipi” falan değil, “ABD tipi” başkanlık sistemi konuşulmalı. “Siyasi partiler kanunu değişecek” sözü için hemen hareket geçilmeli. “Siyasete katılımı teşvik edecek yeni bir siyasi partiler yasası” yapılırken, bunun “Laik-Kemalist ideolojinin boyunduruğu”nda olmaması sağlanmalı. “Siyasi etik kanunu”nun çıkarılması ise asla ihmal edilmemeli.

Çok önemli sözler arasında yer alan “kamuda ihale yasasının yeniden düzenlenmesi” sözü için çalışmalara hemen başlanmalı ve bunun içeriği ve niteliği için gerek diğer siyasi partilerle, gerekse sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle temasa geçilmeli. Kamudaki “taşıt saltanatı”na son verecek bir “kamu taşıtları kanunu” ise söz verildiği üzere hemen çıkarılmalı.

Yargı reformuna dair verilen sözelerin tutulması için gereken adımların ivedilikle atılması da çok önemli. Bu kapsamda, söz verilen “yargıda hızlılık, etkinlik, hesap verilebilirlik, şeffaflık sağlanacağı” sözü ile “yüksek yargıda birlik sağlanıp içtihat düzeyinde dağınıklığın giderileceği” sözü mutlaka ve hemen tutulmalı.

Ancak verilen sözlerden ikisine dikkat edilmeli. Bunlardan biri “HSYK’nın yapısının yeniden düzenleneceği” sözü, ki bu, “HSYK iktidar partisinin veya belli bir klikin kontrolüne girip militanlığını yapmayacak şekilde” yapılmalı. Yine “yüksek mahkemeler üzerinde TBMM’nin etkinliğinin arttırılması” sözü de, “yargıya yasama müdahalesi olmayacak şekilde” gerçekleştirilmeli. “Mahkemenin kadıya mülk kalmaması” için, “yüksek mahkemelerde üyeliğin ömür boyu kazanılmış hak olmaktan çıkarıp, makul sürelerle sınırlanması” sözünün tutulması da ivedilikle gerçekleştirilmeli.

Bu arada, enerji ve endüstri porojelerine dair verilen sözlerin de tutulması lazım.

Bütün bu sözlerin tutulmasında en önemli husus şu: Verilen sözlerin tutulacağının somut bir şekilde gösterilmesi, bunun için de ya hemen yürürlüğe konulması, ya da gerçekleştirilmesi için hemen çalışmalara başlanması lazım. Zamana bırakma, şartlara göre değişikliğe gitme türünden yöntemlere kesinlikle tevessül edilmemeli.

Ak Parti’nin, bazı vaatlerinin dikkatli ve “toplumsal bütünlüğün hassasiyetlerini gözetecek şekilde” tutulması çok önemli. Mesela, “Avrupa yerel yönetimler şartı çerçevesinde, merkezle yerel yönetim ilişkisini yeniden düzenlenecek” sözü, belli bölgelerin özerkliğine, ayrışmasına kapı aralayacak nitelikleri taşımamalı. Yine, “kamu yönetimi reform gücü oluşturulacak” sözü yerine getirilirken, yeni kamu yönetiminin “otoriter değil özgürlükçü” bir yapıda olması hususunda çok titiz davranılmalı.

Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de, “hiçbir paralel yapıya kesinlikle izin verilmeyecek” sözü. Burada “Devlet aygıtının kutsallaştırılması” gibi, devleti Hükümet yönettiğine göre, “Hükümetin dokunulmazlaştırılması”, ilaveten “devlette ve rejimde dönüşümü sağlayacak çalışmalara izin verilmemesi” gibi bir vahamete yol açılmaması lazım.

Verilen bütün sözler yerine getirilmeli; ancak burada esas dikkat edilmesi gereken şu olmalı: Devlet kutsal değildir. Toplum devletin malı değildir. Toplum devlete değil, devlet topluma tâbîdir ve devlet toplumun malıdır. Toplum, malı olan devleti istediği gibi kullanabilmelidir.

Ak Parti, işte bu esas kritere dikkat ederek vaatlerini tutmalı. Tutmazsa, verilen son avansı da heba etmiş olur. Yazık olur!

Giriş Tarihi: 03.11.2015  (3045)


Etiketler: İslam |  Kur'an |  şeriat |  din |  iman |  cihad |  Türkiye |  Muhammed |  Allah |  müslüman |  zulüm |  zalim |  mazlum |  yahudi |  halk |  devlet |  siyaset |  hukuk |  kanun |  yasa |  anayasa |  Faruk Köse |  insan |  insan hakları |  medyatizma |  politika |  meclis | 


Adı Soyadı
E-Mail

0 karakter girdiniz. | 1000 karakter kaldı.
Medyatizma Yandaki numarayı giriniz

 
YORUMLAR

E-Posta: farukkose@hotmail.com       -       Twitter: https://twitter.com/FarukKose52