MESAJLARIM
Müslümanlar birbirlerine merhamet etmeyi öğrenemedikleri müddetçe, dünyanın her yerinde müslümanlara zulmeden küfür güçlerinden de merhamet bekleyemezler.
YAYINDA VE SATIŞTA OLAN KİTAPLARIM // (Faruk Köse)

Facebook da paylaş   Google da paylaş   Twitter da paylaş

29.09.2017
 

LAİKLİK   VE TÜRKİYE PRATİĞİ
  Bugün tuhaf bir durum var: Hâlâ hükümranlığına devam eden "Laik sistem",   artık müslümanlar tarafından problem olarak görülmüyor. Hatta "ben müslümanım"   diyenler arasında bile, sanki yaşadığımız problemlerin ana kaynağı İslam'mış   gibi, sanki İslam'da hata varmış gibi, "Laiklik olmasa bugünkü dirlik ve   düzenimiz olmazdı" demeye getiren hal ve sözler duyuluyor. Bu hususta genel   bir kanaate doğru yol alındığını görmek çok acı verici.
  Oysa İslam'ın hakim olmadığı, İslam'ın unutturulduğu; İslam ahlâkının, İslam   kültürünün, İslam sosyal sisteminin, İslami hukuk ve iktisat düzeninin ve bunlar   gibi, İslam'a dair her ne varsa onun geçersiz kılındığı, hayata amir ve hakim   olmadığı bir sistem içinde üreyen problemler, İslam'dan değil; İslamsızlıktan,   müslüman millete İslam'ın budanarak, eksilterek, hak ile batıl karıştırılarak   sunulmuş olmasındandır.
  Laiklik'i "sosyal barış"ı sağlayan bir çatı rolünde görme anlayışı   müslümanlar arasında önce fiilen, sonra da kavlen kabul görmeye başlayınca,   "Laiklik nedir, ne değildir?" sualinin cevabının yeniden verilmesi   gereği hasıl oldu. Bu tanımlamanın, ülkemizdeki "Laikleşme süreci"nin   nitelikleri ve bu süreçte neler yaşandığı, hangi zulümlerin yapıldığı, zulmün   ne tür bir vahşet boyutuna ulaştığı konularıyla birlikte sunulması elzem oldu.
  Bu kitap, işte bu zorunluluktan doğdu.

İSLAM   İNKILÂBINDA METOD SORUNU
  İslami İnkılab Yolunda Karşılaşılan Metod Sorunları Üzerine
  Bir Analiz ve Metodolojik Yeterlilik Önerisi
  İslam inkılâbını gerçekleştirmeyi hedefleyen bir hareketin yapılanmasının esasları   şöyledir:
  Hareketin Atmosferi: İhlas
  Hareketin Vücudu: Vahdet
  Hareketin Tabanı: Cemaat
  Hareketin Çatısı: Velâyet
  Hareketin Ekseni: İlim ve Salih Amel
  Hareketin Beyni: İstişare-Müşavere
  Hareketin Yansıması: Tebliğ ve Nasihat
  Hareketin Ufku: Sabır ve Azim
  Hareketin Yolu: Cepheleri Ayırma; Hicret
  Hareketin Yolu: Son Darbe; Cihad-Kıtal
  Hareketin Ruhu: Şehadet Şuuru
  İslami hareket, yapılanmasının bu esaslarını "insan unsuru"na dayanarak,   "ortama göre" ve "aileler" üzerine bina ederse kalıcı nitelik   kazanır. "İhlas" atmosferi olmadan "Vahdet" vücudu oluşturulamaz,   yaşatılamaz. "İhlas" atmosferinin soluk verdiği "Vahdet"   vücuduna birlikteliği sağlayacak ve koruyacak mayayı verip ayakta tutan iskelet,   "Kardeşlik ve Fütüvvet"tir. Bu vücudun ayakları/tabanı ise "Cemaattir.   Böyle bir vücudun hareket esnasında yolunu şaşırmayacağı bir eksene oturtulması   lazımdır, ki o da "İlim ve Salih Amel"dir. Hareketi bu eksende hareketi   doğru/hak bir eksen üzerinde, şaşmadan, sapmadan ve stratejik ataklarla ilerleyerek   yürütecek "baş" ise "Velayet"tir. Demek ki "Kardeşlik   ve Fütüvvet" mayasıyla mayalanarak bir araya gelip "İhlas" atmosferinden   soluklanarak "Cemaat" tabanı/ayakları üzerinde duran "Vahdet"   vücudu, "Velayet" çatısı/başı altında "İlim ve Salih Amel"   eksenine yerleştirilerek aksiyoner ve dinamik bir karaktere kavuşturuldu. Ancak   buna, yönlendirip yöneten bir "beyin" lazımdır, ki o da "İstişare/Müşavere"dir.   Böylece ortaya bir İslami hareket çıkıyor. Ancak iki önemli unsura daha ihtiyaç   var. Biri, dâvâyı başkalarına yansıtarak kemmiyeti ve keyfiyeti artırıp sürekliliği   sağlayacak "Tebliğ ve Nasihat", diğeri ise davayı ortaya çıkacak tüm   engellemelere rağmen yolundan alıkoyamayacak engin bir ufuk; "Sabır ve   Azim." Artık ortaya çıkan hareket, kendi ekseninde tam bir hareket olmuştur.   Ancak bunu zafere ulaştıracak bir yola koymak lazımdır, ki o yol iki aşamalıdır.   Birinci aşamasında cepheler ayrılır, ki ona "Hicret ve Hicret Şuuru"   diyoruz. Sonra ise "küfür cephesi"ne karşı taarruz gelir, ki onu da   "Cihad" olarak isimlendiriyoruz. Bütün bunların varlığı tam bir İslami   Hareket ortaya çıkarsa da, bu haliyle bu, "ölü" bir hareket olur.   Hareketi uyandırıp canlandıracak ruh ise, "Şehadet Şuuru"dur.


  İNANÇ DEVLETİ
  - İdeal Devlet Teorisi-

  Bir toplum için "hukuk devleti", o toplumun "inanç devleti"dir.
  İnanç devleti, adı ve özellikleri ne olursa olsun, bir toplum hangi inanca sahipse,   o toplumun devletinin de kurumsal ve hukuksal olarak o inancın gereklerine uygun   olarak şekillenmesi ile oluşur. Eğer toplumun inancına uygun bir devlet kurulursa,   devlet toplum tarafından benimsenir ve bu ikisi barış içinde bir arada yaşarlar.
  İnanç devleti olmayan devletlerde aslolan, "zor iktidarı"dır. İnanç   devletinde ise "sevgi iktidarı" esastır.
  İnanç devletinin temel niteliklerini ise şöyle saymamız mümkündür:
  o Devletin hukuksal ve kurumsal yapısı toplumun inançlarına, kimlik ve kişilik   değerlerini oluşturan esaslara ve Ana Kaynak'a uygun olarak tesbit ve tesis   edilmiştir.
  o Zor iktidarı değil, sevgi iktidarı esastır.
  o Toplum-devlet uyumlaşması, rejim-toplum kabullenmesi gerçekleşmiştir.
  o Toplumun inancına ve pratiğine yönelik reformist ve da­yatmacı tahrifler,   değiştirmeler, saldırılar yoktur; bilâkis inanç yüceltilir, pratik tatbik ve   teşvik edilir.
  o İnanç, ideolojileştirilmemiştir.
  o Hukukun ve hukuk devletinin temel niteliklerini bünyesinde barındırır.

 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                              
İNANÇ DEVLETİ
Bir İdeal Devlet Teorisi
 Ma'ruf YayınlarıGit 
 Kitap YurduGit 
   Ma'ruf Yayınları
     

 

     
                                                                                                                                                                                                                   
İSLAM İNKILABINDA METOD SORUNU
 Ma'ruf YayınlarıGit 
 Kitap YurduGit 
   Ma'ruf Yayınları
   
      

     
      

                                                                                                                                                                                                                 
İRTİCANIN ÇİRKİN YÜZÜ
 Ma'ruf YayınlarıGit 
 Kitap YurduGit 
   Ma'ruf Yayınları
         
      

     
      

                                                                                                                                                                                                                 
LAİKLİK VE TÜRKİYE PRATİĞİ
 Ma'ruf YayınlarıGit 
 Kitap YurduGit 
   Ma'ruf Yayınları
         
      

     
      

                                                                                                                                                        
ELİN ARKASINDAKİ EL
  Yenidevir YayınlarıGit 
   Yenidevir Yayınları
     

 

     
      

     
      

                                                                                                                                                                                   
15 TEMMUZ DESTANI
Tankın Değil Halkın Zaferi
 Kitap YurduGit 
   Mevsimler Kitap
     

 

   
                                                                                                                                                                                     
İHVAN-I MÜSLİMİN
Ortadoğu'da İslamcı Siyasetin Rolmodeli
 Kitap YurduGit 
   Ozan Yayıncılık
     

 

   

Giriş Tarihi: 29.09.2017   (2350)


Etiketler: İnanç Devleti |  İslam İnkılabında Metod Sorunu |  Laiklik ve Türkiye Pratiği |  İrticanın Çirkin Yüzü |  15 Temmuz Destanı |  Kesintisiz Cinayeti |  İhvan-ı Müslimin |  Biz Kardeşiz |  Faruk Köse |  medyatizma | 


Adı Soyadı
E-Mail

0 karakter girdiniz. | 1000 karakter kaldı.
Medyatizma Yandaki numarayı giriniz

 
YORUMLAR
S.A.İsted isminde 12 yıllık deneğimiz var..Sefa saygılı ali akbenin arkadası ve komsusuyum..Kayıp tarihi eserler ve camilerle ilgileniyoruz.isted.org.tr faliyetlerimize bakabilirsiniz..Edirneyide çalışmaya başladık kayıp camilerle ilgili bilgi belgeniz varmı..İstanbul listesi hoşuma gitti.Çoğu doğru..0532 2724217

30.12.2018 / dr.erhan sarışın

E-Posta: farukkose@hotmail.com       -       Twitter: https://twitter.com/FarukKose52